ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σεβόμαστε τη φύση, μαθαίνουμε από την ιστορία, αγαπάμε την παράδοση.

EXPERIENTIAL EDUCATION PROGRAMS ON CRETAN NUTRITION

From wheat to bread

From wheat to bread

An educational program to re-discover the old authentic tastes. It is a hands-on workshop where children learn about wheat, sift the flour, knead their bread with a homemade sourdough, and later enjoy the mouth filling aroma of the freshly baked bread. It also...