Η σποροδιάσωση αποτελεί ένα περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ως στόχο το παιδί να κατανοήσει την έννοια του σπόρου, την ποικιλία που εμφανίζουν οι σπόροι (χρώμα, μέγεθος, σχήμα), τη σύνδεση των σπόρων με τη διατροφή μας, τη σημασία διαφύλαξης των ποικιλιών, αλλά και τη σημασία να τρεφόμαστε εποχικά. Οι μαθητές/τριες μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων και παιχνιδιών εξοικειώνονται με τις καθημερινές εργασίες σε ένα περιβόλι, μαθαίνουν για τους σπόρους και τη φύτευση των εποχικών λαχανικών, αγγίζουν τη γη, μυρίζουν το χώμα, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής τους συνείδησης στην καθημερινότητά τους.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου, σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου.