Σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο σχεδόν υπαίθριο εργαστήρι, λαμβάνει επίσης χώρα ο Οικολόγος Επιστήμονας που πειραματίζεται με τα παιδιά, σε απλές και έξυπνες κατασκευές ώστε να κατανοήσουν βασικές έννοιες, όπως δύναμη, ταχύτητα, επιτάχυνση, βαρύτητα, ροπή κ.α. Επίσης οι μαθητές μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε παιχνίδια προσανατολισμού αλλά και στη χρήση της πυξίδας.