Το πρόγραμμα αποτελεί ένα δημιουργικό εργαστήρι όπου το παιδί μαθαίνει τον παλιό παραδοσιακό τρόπο βαφικής των αυγών, αλλά και τις λαογραφικές ιστορίες γύρω από την όλη διαδικασία όπως το αυγό, το κόκκινο χρώμα κλπ. που ξετυλίγονται με όμορφο τρόπο κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Επίσης αναγνωρίζει την έννοια της ανακύκλωσης καθώς συλλέγει κρεμμυδόφυλλα, σπόρους και άλλα που προσδίδουν φυσικό κόκκινο χρώμα. Το παιδί εμπλέκεται ενεργά σε όλο το εργαστήρι αναβιώνοντας όλη την διαδικασία της βαφικής.