Η «Αποκριά η Μακαρονού» αποτελεί ένα δημιουργικό βιωματικό εργαστήρι για παιδιά. Έχει ως στόχο την κατανόηση λαογραφικών και διατροφικών συνηθειών της Κρήτης και τη σύνδεση τους με τα αρχαία Ανθεστήρια και την κατανάλωση μακαρονιών ως ανάμνηση της νεκρολατρείας αυτής της περιόδου. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τα παιδιά γίνονται μεγάλοι μάγειροι και παρασκευάζουμε όλοι μαζί μακαρόνια σκιουφικτά για να τιμήσουμε την Αποκριά.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι αρχικά τα παιδιά να κατανοήσουν τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στη γιορτή και την παραδοσιακή συνήθεια. Και κατά δεύτερον να μάθουν ότι η γιορτές αυτές ήταν στενά συνδεδεμένες με κάποια συγκεκριμένα παραδοσιακά φαγητά.